Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ» 3-6-2014ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
«ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ»
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Ένα σημαντικό πρόβλημα που υποσκάπτει κάθε προσπάθεια για ανάκαμψη είναι το πρόβλημα της δεύτερης ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω και κατέστησαν αφερέγγυοι. Στην Ελλάδα αν κάποιος πέσει έξω, απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο στο επιχειρείν, η Κοινωνία των θεωρεί αυτομάτως απατεώνα. Το αντίθετο από ότι συμβαίνει στα νοικοκυριά για τα οποία η Πολιτεία προστρέχει, όταν αυτά πέφτουν έξω οικονομικά, να τα βοηθήσει να ορθοποδήσουν (βλ. Νόμος Κατσέλη, κούρεμα δανείων κλπ).
Διεθνώς ο Έλληνας πολίτης (ως ο ιδιοκτήτης της Χώρας) έλαβε τον τίτλο του «μεγαλύτερου μπαταχτσή» αφού κατάφερε να δανειστεί τεράστια ποσά τα οποία στάθηκε ανίκανος να εξοφλήσει. Ανάγκασε τους δανειστές σε ένα τεράστιο κούρεμα των οφειλομένων και σε μια επικείμενη δεύτερη διευθέτηση του χρέους (νέο κούρεμα ή επιμήκυνση). Για να τα κάνει αυτά δέχτηκε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του (Μνημόνια) και δέχτηκε επίσης τεχνική βοήθεια από τους δανειστές (Task Force). Με άλλα λόγια ολόκληρος ο ελληνικός λαός δέχτηκε ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ με την προοπτική να ορθοποδήσει και πάλι. Και δέχτηκε την ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ αφού έπεσε έξω, ΧΩΡΙΣ ΔΟΛΟ, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται.
Γιατί να αρνηθεί την Δεύτερη Ευκαιρία και στον επιχειρηματία που έπεσε έξω;


ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1.      σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ICAP 9 στις 10 βιομηχανίες έτοιμες να πτωχεύσουν. Τα ανάλογα ισχύουν και για τεράστιο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έως πρόσφατα απασχολούσαν και απασχολούν το 98% των εργαζομένων. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις η πτώχευση δεν γίνεται με ορατούς όρους, η επιχείρηση κλείνει και μένουν τα χρέη. Δεν καταγράφεται ως πτώχευση στα στατιστικά πτωχεύσεων της Πολιτείας.
2.      Προπτωχευτικό δίκαιο υπάρχει μόνο για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το γνωστό Άρθρο 99, το οποίο όμως είναι εκτός πραγματικότητας, αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις και, δυστυχώς, δεν αποτελεί λύση ακόμα και για αυτές που ακολουθούν τον δρόμο αυτό.
3.      Το θέμα της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας (πτωχευτική διαδικασία) το χειρίζονται αποκλειστικά οι νομικοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με ότι έπρεπε να συμβαίνει και σε αντίθεση με το τι ακολουθεί ο προηγμένος κόσμος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4.      δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους έντιμους και στους δόλιους επιχειρηματίες, των οποίων η επιχείρηση πτώχευσε. Όλοι είναι το ίδιο και αντιμετωπίζονται ανάλογα από την Πολιτεία. Παρατηρούμε ότι ένας εγκληματίας έγκλειστος στις φυλακές για βαριά αδικήματα μπορεί να επιχειρήσει (μέσα από τις φυλακές) επειδή έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ενώ ο έντιμος που έπεσε έξω αδυνατεί!!
5.      Η πολιτική παραγωγής νέων επιχειρηματιών είναι λιγότερο αποδοτική συγκριτικά με την πολιτική της δεύτερης ευκαιρίας στους τίμιους επιχειρηματίες που απέτυχαν την πρώτη ή την δεύτερη φορά
6.      Η νομοθεσία της πτώχευσης έχει να ισορροπήσει δυο αντικρουόμενα συμφέροντα. Το συμφέρον των πιστωτών από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά το περιβάλλον που θα ευνοήσει τον επιχειρηματία να αναλάβει ρίσκο και να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση
7.      Η Ανάκαμψη και η Ανάπτυξη θέλει εργοδότες που θα αναλάβουν το ρίσκο των νέων θέσεων εργασίας
8.      η Συντριπτική πλειοψηφία των έμπειρων εργοδοτών είναι πλέον εκτός αγοράς με αδυναμία συνέχισης, αφού λόγω πτώχευσης αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια, καταδικάζονται σε «Ισόβια Δεσμά»
9.      αν περιμένουμε άμεσα νέες θέσεις εργασίας από εργαζόμενους που θα γίνουν εργοδότες, «καθαρούς» εργοδότες που δεν «μολύνθηκαν» από την κρίση, νέους εργοδότες και πολυεθνικές τα αποτελέσματα θα είναι πολύ φτωχά για το άμεσο μέλλον

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (έτος 2011)

1.      σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 σε 33 ευρωπαϊκές χώρες για την λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία» μόλις το 4%-6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες

2.      οι επιχειρηματίες που έπεσαν έξω, οι οποίοι «κουβαλάνε» τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία, προτιμούν να συνεχίσουν με νέα επιχείρηση παρά ως υπάλληλοι

3.      οι περισσότεροι επιχειρηματίες που έπεσαν έξω διστάζουν να ξεκινήσουν και πάλι εξαιτίας του στίγματος του αποτυχημένου και των διακρίσεων που υφίστανται στην συνέχεια

4.      η δυσκολία για την δεύτερη ευκαιρία (το στίγμα του αποτυχημένου) αποθαρρύνει πάρα πολλούς μελλοντικούς επιχειρηματίες να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση

5.      η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρηματίες που παίρνουν δεύτερη ευκαιρία, αφού απέτυχαν, προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας και πωλήσεις ταχύτερα από ότι οι νέοι επιχειρηματίες

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 25/6/2008 δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην συνέχεια εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εργασία ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΑ SMALL BUSINESS ACT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Η ονομασία «Act» που δόθηκε συμβολικά σε αυτή την πρωτοβουλία υπογραμμίζει την πολιτική βούληση να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και να θεσπιστεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της μέσω ενός συνόλου 10 αρχών για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. Οι αρχές αυτές είναι σημαντικές διότι προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και βελτιώνουν το νομικό και διοικητικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ.

·      Η δεύτερη Αρχή του Small Business Act είναι:
II            Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης
Σύμφωνα με το Small Business Act η μετατροπή των αρχών σε συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να γίνει ως ακολούθως:
II           Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης.

Οι πτωχεύσεις είναι η αιτία του 15% περίπου όλων περιπτώσεων παύσης δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Περίπου 700.000 ΜΜΕ βρίσκονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο σε αυτή την κατάσταση και αυτό αφορά 2,8 εκατομ. περίπου θέσεις εργασίας ετησίως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην ΕΕ υπάρχει ακόμη το στίγμα της αποτυχίας και η κοινωνία υποτιμά τις επιχειρηματικές ικανότητες των επιχειρηματιών που κάνουν νέα αρχή. Σήμερα το 47% των Ευρωπαίων θα δίσταζαν να παραγγείλουν σε μια επιχείρηση που είχε προηγουμένως αποτύχει.
Ταυτόχρονα, η νέα αρχή είναι πολύπλοκη διαδικασία λόγω της μεγάλης διάρκειας της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας πτωχευτικής διαδικασίας στην ΕΕ κυμαίνεται από 4 μήνες έως 9 χρόνια.

Πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής:
η Επιτροπή:
·      θα συνεχίσει να προωθεί μια πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας διευκολύνοντας τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών
τα κράτη μέλη καλούνται:
·      να λάβουν μέτρα, π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, έτσι ώστε η κοινωνία να αντιμετωπίζει θετικά την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες
·      να επιδιώξουν να ολοκληρώνονται όλες τις νομικές διαδικασίες για την παύση της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης μέσα σε ένα χρόνο
·      να εξασφαλίσουν ότι η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κάνουν νέα αρχή είναι ισότιμη με εκείνη των νέων επιχειρήσεων, π.χ. στα προγράμματα υποστήριξης.

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην πολιτική για τις ΜΜΕ

Ορισμένα παραδείγματα ορθών πρακτικών από κράτη μέλη, που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την εκτέλεση της πρωτοβουλίας «Small Business Act».

Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης
Αναπτυξιακό πρόγραμμα για την προετοιμασία της ελεγχόμενης διαδοχής γενεών στις ΜΜΕ, Φινλανδία
Δικτυακός τόπος: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi
Γρήγορο ξεκίνημα μετά την πτώχευση, Δανία
Δικτυακός τόπος: www.naec.dk
Βοήθεια για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, Βέλγιο
Δικτυακός τόπος: www.beci.be

Στις 23/2/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Small Business Act» στα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη.

Όπως περιγράφει η σχετική έκθεση:

«In order to support entrepreneurship at this difficult economic time, Member States have to step up their efforts to simplify bankruptcy procedures. No progress can be reported in the area of simplification of bankruptcy procedures. Only five Member States (Belgium, Finland, Ireland, Spain and the UK) comply with the recommendation to complete all legal procedures to wind up a business in the case of nonfraudulent bankruptcy within a year. This is the same as 2009 and 2008.
Principle 2: Second chance. Only five Member States (Belgium, Finland, Ireland, Spain and the United Kingdom) comply with the recommendation to complete all legal procedures to wind up a business in the case of non-fraudulent bankruptcy within a year.
Other good practice examples Belgium: Law on the continuity of enterprises (2009), providing a moratorium for companies facing financial difficulties in order to prevent a situation of insolvency and pre-bankruptcy.
Estonia: The Reorganisation Act adopted in 2008 created an alternative to bankruptcy proceedings that enable companies to survive in case of temporary solvency problems. Latvia: a new Insolvency Law entered into force in 2010 making insolvency procedures simpler and faster, ensuring stabilisation of the financial sector and reducing the level of debt in the private sector.»

Επισημαίνει η έκθεση ότι «μόνο πέντε Κράτη Μέλη (Βέλγιο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) συμμορφώθηκαν με την σύσταση να ολοκληρώνονται όλες οι νομικές διαδικασίες εκκαθάρισης μιας επιχείρησης στις περιπτώσεις των μη δόλιων χρεοκοπιών εντός ενός έτους».

ΑΡΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ: διαχωρισμός δόλιων χρεοκοπιών από τις έντιμες χρεοκοπίες και εκκαθάριση των έντιμων εντός ενός έτους.

Στις 31 Μαίου 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τα Κράτη Μέλη να προωθήσουν την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, περιορίζοντας, εφόσον είναι δυνατόν, το χρόνο απαλλαγής και εκκαθάρισης των οφειλών για έναν έντιμο επιχειρηματία μετά την πτώχευση σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο έως το 2013.

Στις 9/1/2013 με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα «Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» επισημαίνει ότι:

3.5. Μετατροπή της αποτυχίας σε επιτυχία: παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε μη δόλιους πτωχεύσαντες Η αποτυχία των επιχειρήσεων, όπως και η δημιουργία επιχειρήσεων, αποτελεί μέρος μιας δυναμικής, υγιούς αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα (96%) των πτωχεύσεων οφείλεται σε μια αλυσίδα καθυστερημένων πληρωμών ή σε άλλα αντικειμενικά προβλήματα - με άλλα λόγια, πρόκειται για μη δόλιες πτωχεύσεις που δεν οφείλονται σε απάτη εκ μέρους του επιχειρηματία. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρηματίες υπόκεινται σε πληθώρα πτωχευτικών νομοθετικών διατάξεων ωσάν να είχαν διαπράξει απάτες, πράγμα που τους υποχρεώνει να διέλθουν μέσω πολύπλοκων διαδικασιών προτού απαλλαγούν. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η διαδικασία μπορεί να είναι τόσο χρονοβόρα που οι επιχειρηματίες δεν προτίθενται να εξετάσουν άλλο επιχειρηματικό εγχείρημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην δύνανται από νομικής άποψης να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση κατά μεγάλο μέρος ή καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους.
Ακόμα και μετά την απαλλαγή, πρώην πτωχεύσαντες στιγματίζονται και έχουν δυσκολίες χρηματοδότησης νέας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, πολλοί δυνητικοί επιχειρηματίες απλά παραιτούνται του εγχειρήματος και δεν σκέφτονται να προσπαθήσουν πάλι. Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα ερευνών, οι επιχειρηματίες που επιχειρούν μια δεύτερη εκκίνηση έχουν μεγαλύτερη επιτυχία και κατορθώνουν να επιβιώσουν περισσότερο από τον μέσο όρο των επιχειρήσεων που ξεκινούν για πρώτη φορά αναπτύσσονται ταχύτερα και απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους.
Έτσι, μία επιχειρηματική αποτυχία δεν θα πρέπει να ισοδυναμεί με «ισόβια καταδίκη» που να απαγορεύει οποιαδήποτε μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία άντλησης διδαγμάτων και βελτίωσης – άποψη που σήμερα ήδη έχουμε πλήρως ενστερνιστεί ως τη βάση της προόδου στην επιστημονική έρευνα. Συνεπώς, οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών θα πρέπει και να τους διαβεβαιώνει ότι, εάν η πρώτη τους ιδέα δεν είχε αίσιο τέλος, αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε διά παντός και ο επιχειρηματικός τους βίος.
Έτσι, οι νομοθετικές διατάξεις για τις πτωχεύσεις πρέπει να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις παροχής πιστώσεων να απαιτούν και να ανακτούν με ταχείς και αποτελεσματικούς τρόπους τις αξιώσεις τους, ενώ θα πρέπει να θεσπιστούν ταχύτερες και πιο προσιτές διαδικασίες για την εκκαθάριση επιχειρήσεων και την απαλλαγή από τη χρεωκοπία.
Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για μία νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την αποτυχία και την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων με σκοπό να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον πιο φιλικό με τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών νομοθετικών διατάξεων περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων για τη διάρκεια και το κόστος της περιόδου απαλλαγής από τη χρεωκοπία. Ως πρώτο βήμα για την ανάληψη δράσης, η Επιτροπή εξέδωσε παράλληλα και μια πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας προκειμένου να διασφαλιστεί διασυνοριακή αναγνώριση της διάσωσης επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η ικανοποίηση αξιώσεων σε άλλο κράτος μέλος.
Η Επιτροπή:
• Θα δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση για να συλλέξει τις απόψεις από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σχετικά με τα ζητήματα που επισημαίνονται στην ανακοίνωση για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα· συγκεκριμένα, την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας στους μη
δόλιους επιχειρηματίες που πτώχευσαν και τη συντόμευση και την ευθυγράμμιση του χρόνου που απαιτείται για να απαλλαγεί ένας επιχειρηματίας από τη χρεωκοπία.
Ta κράτη μέλη καλούνται:
• Να μειώσουν, όπου είναι εφικτό, τον χρόνο απαλλαγής και τη διευθέτηση του χρέους για μη δόλιους επιχειρηματίες μετά τη χρεωκοπία σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο το 2013.
• Να προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης σε επιχειρήσεις για την έγκαιρη αναδιάρθρωσή τους, συμβουλές για την πρόληψη της χρεωκοπίας και να στηρίξουν τις ΜΜΕ εν όψει της αναδιάρθρωσης και της επανεκκίνησής τους.
• Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πτωχεύσαντες επιχειρηματίες για τη διαχείριση του χρέους και τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης και να αναπτύσσουν προγράμματα για αυτούς που κάνουν μια δεύτερη αρχή όσον αφορά την καθοδήγηση, την κατάρτιση και τη δικτύωση επιχειρήσεων.

Στις 12/3/2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση προς τα Κράτη Μέλη με θέμα «για μια νέα προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα».
Τελειώνει η Σύσταση με την εξής οδηγία για τα Κράτη Μέλη, και φυσικά και για την Ελλάδα:
«34. Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα σύσταση έως [προσθήκη ημερομηνίας 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της σύστασης].»
Με απλά λόγια έως τις 12/3/2015 θα πρέπει να εφαρμοστούν οι βασικές Αρχές της Σύστασης για την Δεύτερη Ευκαιρία και την επιχειρηματική αποτυχία. Και ποιες είναι αυτές; Ακολουθούν τα βασικά σημεία της Σύστασης:

«I. Στόχος και αντικείμενο
1. Στόχος της παρούσας σύστασης είναι να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα πλαίσιο που θα καθιστά δυνατή την αποτελεσματική αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων με οικονομικές δυσχέρειες και θα παρέχει στους έντιμους επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία, προωθώντας κατά τον τρόπο αυτό την
επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση και συμβάλλοντας στη μείωση των εμποδίων στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
III. Πλαίσιο προληπτικής αναδιάρθρωσης
A. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
6. Οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα πλαίσιο που τους παρέχει τη δυνατότητα να αναδιαρθρώσουν την επιχείρησή τους με στόχο την αποτροπή της αφερεγγυότητας. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) ο οφειλέτης θα πρέπει να μπορεί να προβεί σε αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο, μόλις καταστεί εμφανής η πιθανότητα αφερεγγυότητας·
β) ο οφειλέτης θα πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησής του·
γ) ο οφειλέτης θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή των ατομικών πράξεων επιβολής·
δ) ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης εγκεκριμένο από την πλειοψηφία που ορίζει το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να είναι δεσμευτικό για όλους τους πιστωτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επικυρωθεί από δικαστήριο·
ε) η νέα χρηματοδότηση που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να κηρύσσεται άκυρη, ακυρώσιμη ή μη εκτελεστή ως δικαιοπραξία επιζήμια για το γενικό σύνολο των πιστωτών.
7. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να είναι χρονοβόρα και δαπανηρή και θα πρέπει να είναι ευέλικτη, ούτως ώστε να είναι δυνατή η λήψη περισσότερων μέτρων εξωδικαστικά. Η ανάμειξη του δικαστηρίου θα πρέπει να περιορίζεται στον βαθμό που είναι απαραίτητη και αναλογική για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πιστωτών και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από το σχέδιο
αναδιάρθρωσης.
B. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Διορισμός μεσολαβητή ή επόπτη
8. Οι οφειλέτες θα πρέπει να μπορούν να εντάσσονται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης της επιχείρησής τους χωρίς να είναι αναγκαία η επίσημη κίνηση δικαστικών διαδικασιών.
9. Ο διορισμός μεσολαβητή ή επόπτη από το δικαστήριο δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός αλλά να γίνεται κατά περίπτωση, όταν το δικαστήριο τον κρίνει απαραίτητο:
α) στην περίπτωση του μεσολαβητή, για την παροχή συνδρομής στον οφειλέτη και στους πιστωτές με σκοπό την επιτυχή διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για το σχέδιο αναδιάρθρωσης·
β) στην περίπτωση του επόπτη, για την εποπτεία των ενεργειών του οφειλέτη και των πιστωτών και για τη λήψη των μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση των νόμιμων συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων πιστωτών ή άλλου ενδιαφερόμενου μέρους.
Αναστολή ατομικών πράξεων επιβολής και διακοπή διαδικασιών αφερεγγυότητας
10. Οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο χορήγηση προσωρινής αναστολής των ατομικών πράξεων επιβολής (εφεξής «αναστολή») που έχουν αιτηθεί πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των διασφαλισμένων και των προνομιούχων πιστωτών, οι οποίοι ενδέχεται, σε
διαφορετική περίπτωση, να υπονομεύσουν τις προοπτικές ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης. Η αναστολή δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εκτέλεση τρεχουσών συμβάσεων.
13. …Η διάρκεια της αναστολής θα πρέπει, συνεπώς, να καθορίζεται με βάση την πολυπλοκότητα της προβλεπόμενης αναδιάρθρωσης, και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. ….Η συνολική διάρκεια της αναστολής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Περιεχόμενο των σχεδίων αναδιάρθρωσης
15. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα δικαστήρια θα μπορούν να επικυρώνουν τα σχέδια με ταχύτητα και καταρχήν με γραπτή διαδικασία.
Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
27. Η νέα χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των νέων δανείων, της πώλησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των ανταλλαγών χρέους - μετοχικού κεφαλαίου, η οποία συμφωνείται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και επικυρώνεται από δικαστήριο, δεν θα πρέπει να κηρύσσεται άκυρη, ακυρώσιμη ή μη
εκτελεστή ως δικαιοπραξία επιζήμια για το γενικό σύνολο των πιστωτών.
28. Οι πάροχοι νέας χρηματοδότησης στο πλαίσιο σχεδίου αναδιάρθρωσης το οποίο έχει επικυρωθεί από δικαστήριο θα πρέπει να απαλλάσσονται από αστικές και ποινικές ευθύνες που σχετίζονται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης.
IV. Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες
Περίοδοι απαλλαγής
30. Οι αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης στους επιχειρηματίες θα πρέπει να περιορίζονται ώστε να τους παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους που οδήγησαν σε πτώχευση, έπειτα από το αργότερο τρία έτη, με αφετηρία:
α) στην περίπτωση διαδικασίας που ολοκληρώνεται με τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, την ημερομηνία κατά την οποία το δικαστήριο αποφάνθηκε επί της αίτησης για κίνηση διαδικασιών πτώχευσης·
β) στην περίπτωση διαδικασίας που περιλαμβάνει σχέδιο αποπληρωμής, την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να εφαρμόζεται το σχέδιο αποπληρωμής.
31. Μετά τη λήξη της περιόδου απαλλαγής, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να απαλλάσσονται από τα χρέη τους, χωρίς να απαιτείται καταρχήν η εκ νέου προσφυγή τους σε δικαστήριο.
32. Είναι πιθανό να μην ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις η πλήρης απαλλαγή έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, επομένως, να μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για:
α) να αποθαρρύνουν τους επιχειρηματίες που ενήργησαν ανέντιμα ή κακή τη πίστει, είτε πριν είτε έπειτα από την έναρξη των διαδικασιών πτώχευσης·
β) να αποθαρρύνουν τους επιχειρηματίες που δεν τηρούν το σχέδιο αποπληρωμής ή οποιαδήποτε άλλη νομική υποχρέωση που αποσκοπεί στη διασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών· ή
γ) να διασφαλιστεί ο βιοπορισμός του επιχειρηματία και της οικογένειάς του, επιτρέποντας στον επιχειρηματία να διατηρήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία.
33. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρέσουν συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών, όπως τα χρέη που προκύπτουν από αδικοπρακτική ευθύνη, από τον κανόνα της πλήρους απαλλαγής.
V. Εποπτεία και υποβολή εκθέσεων
34. Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα σύσταση έως [προσθήκη ημερομηνίας 12 μήνες μετά τη δημοσίευση της σύστασης].
Βρυξέλλες, 12.3.2014
Για την Επιτροπή Viviane Reding Αντιπρόεδρος της Επιτροπής»

Με απλά λόγια: δεν είναι απλά αίτημα των πτωχευμένων η δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ DOING BUSINESS ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Είναι προφανές ότι το πτωχευτικό μας δίκαιο υπολείπεται σημαντικά αφού στην διεθνή κατάταξη του DOING BUSINESS βρισκόμαστε, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, στην 87η θέση!!
Πολύ ψηλά βρίσκονται χώρες που εφαρμόζουν το Βρετανικό Δίκαιο όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και το Hong Kong

ΧΩΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)
Japan
1
0.6
Norway
2
0.9
Finland
3
0.9
Singapore
4
0.8
Netherlands
5
1.1
Belgium
6
0.9
United Kingdom
7
1.0
Ireland
8
0.4
Hong Kong SAR, China
19
1.1
Greece
87
3.5


ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
«ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ»

Με την προτεινόμενη αλλαγή νομοθεσίας:

1.      Ορίζεται ακριβώς τι εστί Αφερεγγυότητα.
2.      Δημιουργείται Οργανισμός Πτωχεύσεων που ασχολείται αποκλειστικά με τις Πτωχεύσεις νομικών προσώπων και με τους συνδίκους πτώχευσης.
3.      Δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στο οποίο τηρούνται όλες οι διαδικασίες μιας πτώχευσης και στο οποίο ανακοινώνονται δημοσίως οι σχετικές πληροφορίες.
4.      αλλάζει η διαδικασία διαπίστωσης της αφερεγγυότητας, αλλαγή που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο επιχειρείν συνολικά. Η αδυναμία κάλυψης κάθε λογής βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το σημάδι της αφερεγγυότητας. Η διαπίστωση της γίνεται ιδιαιτέρως εύκολη και άμεσα ξεκινάει η εκκαθάριση της επιχείρησης. Βασική συνέπεια της αλλαγής αυτής είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο επιχειρείν που στηρίζεται στην πίστωση, ενισχύεται το επιχειρείν που ασχολείται με την χρηματοροή (cash flow) ως βασικός παράγοντας λειτουργίας της επιχείρησης. Αλλάζει η νοοτροπία σε όσους δίνουν πίστωση και σε όσους λαμβάνουν πίστωση (προμηθευτές, τράπεζες κλπ). Ο επιχειρηματίας επικεντρώνεται στις θετικές χρηματοροές, άρα σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιχείρησης.
5.      αλλάζει ριζικά η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κατέστησαν αφερέγγυοι με άμεσο διαχωρισμό τους σε έντιμους και μη. Ο έντιμος σύντομα αποκτάει το δικαίωμα σε επόμενη επιχειρηματική ευκαιρία, απαλλάσσεται από κάθε λογής ποινικές και αστικές ευθύνες (λόγω έλλειψης δόλου), διαγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του. Ο ανέντιμος (στατιστικά ποσοστό 3%-6%) αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες και άλλες δυσμενείς συνέπειες (στέρηση δεύτερης ευκαιρίας).

ΤΙ ΕΣΤΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

1.      ως αφερεγγυότητα ορίζεται η αδυναμία μιας επιχείρησης να καλύψει με ρευστό τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της

2.      αφερέγγυα είναι μια επιχείρηση όταν είναι ανίκανη να πληρώσει τις παρούσες υποχρεώσεις της ή/και τις υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον (cash-flow test). Οι υποχρεώσεις λήξης στο άμεσο «λογικό» μέλλον εξαρτώνται από διάφορες καταστάσεις και ειδικά από την φύση της επιχείρησης (πχ εποχικές)

3.      αφερέγγυα είναι μια επιχείρηση όταν η αξία της περιουσίας της είναι μικρότερη από την αξία των υποχρεώσεών της, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις προοπτικές της (balance sheet test)

4.      αν η απόφαση περί αφερεγγυότητας πρέπει να υπολογίσει περισσότερα στοιχεία από το άμεσο «λογικό» μέλλον τότε το cash-flow test δεν έχει ιδιαίτερη αξία και τότε το balance sheet test γίνεται το αξιόπιστο τεστ για την απόφαση περί πτώχευσης

5.      για το balance sheet test πρέπει να συγκριθεί η παρούσα περιουσία με τις παρούσες και μελλοντικές υποχρεώσεις, αφήνοντας περιθώριο για ετεροχρονισμένες και απρόβλεπτες πληρωμές. Το συμπέρασμα πρέπει να είναι κατά πόσο μπορεί η επιχείρηση λογικά να περιμένει ότι θα εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ

6.      Ίδρυση οργανισμού δημοσίου δικαίου που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων. Ονομάζεται Οργανισμός Πτωχεύσεων και ασχολείται αποκλειστικά με τις πτωχεύσεις όλων των επιχειρήσεων (και στο μέλλον των φυσικών προσώπων).

7.      το έσοδο του Οργανισμού Πτωχεύσεων θα είναι ποσοστό έως 3% από κάθε διαδικασία πτώχευσης, με ανώτατο πλαφόν. Το ποσό αυτό θα εισπράττεται κατά προτεραιότητα από την εκκαθάριση και θα καλύπτει τις αμοιβές των συνδίκων πτώχευσης και όλα τα απαραίτητα έξοδα λειτουργίας του Οργανισμού Πτωχεύσεων. Σε περίπτωση καθιέρωσης αυτού του εσόδου καταργείται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

8.      στην Διοίκηση του Οργανισμού Πτωχεύσεων συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων που εκλέγονται από το σύνολο αυτών, δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία, οικονομολόγοι, νομικοί. Στον Οργανισμό Πτωχεύσεων προΐσταται για τρία χρόνια πρόσωπο με σχετικές γνώσεις, το οποίο εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πτωχεύσεων με πλειοψηφία των 4/5 του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.      Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων συνεργάζεται με τους Συνδίκους Πτώχευσης που είναι Οικονομολόγοι ή Δικηγόροι πιστοποιημένοι για τον σκοπό αυτό. Ασχολείται με τον έλεγχο της εργασίας αυτών, την αξιολόγησή τους, τον αποκλεισμό τους, την αμοιβή τους, την εκπαίδευση τους και γενικά με την υποστήριξή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

10. όλοι οι σύνδικοι πτώχευσης υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο πόθεν έσχες. Ανάλογα και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

11. Ιδιαίτερος έλεγχος γίνεται για οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να έχει ο σύνδικος πτώχευσης όταν αναλαμβάνει μια διαδικασία αφερεγγυότητας. Ο έλεγχος αυτός αφορά πρόσωπα που είναι πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας, πρόσωπα που στο παρελθόν ήταν διευθυντές ή ελεγκτές της εν λόγω εταιρείας, πρόσωπα που σχετίζονται με επαγγελματική ή συγγενική σχέση με πιστωτές ή οφειλέτες της εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναλάβουν ως σύνδικοι πτώχευσης της εν λόγω εταιρείας μόνο μετά την άδεια του Οργανισμού Πτωχεύσεων τον οποίον οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά με τα ανωτέρω.

12. εάν ο δικηγόρος σύνδικος πτώχευσης συνεργάστηκε συστηματικά στο πρόσφατο παρελθόν (δυο έτη) ή συνεργάζεται συστηματικά με δικηγορικό γραφείο, απαιτείται οι ανωτέρω περιορισμοί να ικανοποιούνται και από το δικηγορικό γραφείο, υπεύθυνη δήλωση του οποίου συνοδεύει την σχετική δήλωση του συνδίκου πτώχευσης προ της ανάληψης των καθηκόντων του.

13. ο Οργανισμός Πτωχεύσεων έχει άρτια νομική υποστήριξη για διαχείριση όλων των νομικών θεμάτων των επιχειρήσεων που ελέγχει. Οι σύνδικοι πτώχευσης υποστηρίζονται ιδιαιτέρως από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων στα νομικά ζητήματα

14. ο Οργανισμός Πτωχεύσεων μπορεί να ζητήσει και αυτός (εκτός από την πτωχεύσασα εταιρεία ή τους δανειστές της) την κήρυξη μιας επιχείρησης σε πτώχευση

15. η Πολιτεία προωθεί συστηματικά την εξωδικαστική λύση. Την υποχρέωση αυτή την αναλαμβάνει ο Οργανισμός Πτωχεύσεων με ημερίδες, ειδικές σελίδες και υλικό στην ιστοσελίδα του κλπ

16. η Πολιτεία με τα κατάλληλα μέτρα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες να εξετάσουν σαν επιλογή της την πτώχευση της επιχείρησης πιο νωρίς από πιο αργά.

ΜΗΤΡΩΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

17. δημιουργείται Μητρώο Αφερεγγυότητας στον Οργανισμό Πτωχεύσεων. Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας γίνεται καταγραφή σε βάση δεδομένων όλων των επιχειρήσεων που εισέρχονται σε καθεστώς αφερεγγυότητας.

18. Στο Μητρώο Αφερεγγυότητας καταγράφονται ανά επιχείρηση:
(α) η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
(β) το δικαστήριο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και ο αριθμός της υπόθεσης, αν υπάρχει
(γ) το είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας που άρχισε
(δ) το όνομα και η διεύθυνση του οφειλέτη
(ε) το όνομα και η διεύθυνση του διορισθέντος συνδίκου, αν υπάρχει
(στ) η προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων
(ζ) η απόφαση περί έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας
(η) η απόφαση περί διορισμού συνδίκου, αν είναι διαφορετική από την απόφαση του σημείου ζ) της παρούσας παραγράφου
(θ) η ημερομηνία περάτωσης της κύριας διαδικασίας και
γενικά κάθε άλλο στοιχείο που θα κριθεί ως απαραίτητο από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων.

19. στο Μητρώο Αφερεγγυότητας έχουν όλοι ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου.

20. στο Μητρώο Αφερεγγυότητας δημιουργείται ένα mini-site για κάθε διαδικασία Αφερεγγυότητας που ξεκινάει. Στο mini-site αναρτώνται από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων όλα τα σχετικά έγγραφα της συγκεκριμένης διαδικασίας αφερεγγυότητας καθώς και τα μηνύματα προς τους πιστωτές και τους οφειλέτες της αφερέγγυας εταιρείας. Πρόσβαση στο mini-site έχουν μόνο οι πιστωτές και οι οφειλέτες της εταιρείας με κωδικούς που τους παρέχονται από τον Οργανισμό Πτωχεύσεων. Κάθε είσοδος στο mini-site καταγράφεται και ελέγχεται ώστε να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτό. Μέσω της διαδικασίας αυτής μπορούν να γίνονται επίσημες πράξεις (πχ αποδοχή προτάσεων συνδίκου κλπ) με την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής ή κάθε άλλου σχετικού μέσου.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

21. ο Οργανισμός Πτωχεύσεων είναι συνδεδεμένος με τις βάσεις δεδομένων του Τειρεσία, του Δημοσίου Ταμείου, των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και κάθε άλλης βάσης δεδομένων που θα κριθεί απαραίτητη. Διαπιστώνει άμεσα την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καταγραφεί ως οφειλέτης σε τράπεζα (ληξιπρόθεσμο δάνειο), στο Δημόσιο (φόροι κλπ), στα Ασφαλιστικά Ταμεία (εισφορές).

22. Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων δύναται να διαπιστώσει την αφερεγγυότητα μιας επιχείρησης όταν αυτή καθίσταται αφερέγγυα απέναντι σε προμηθευτές της. Για να γίνει ο εντοπισμός αυτός ιδρύεται διαδικασία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης από τον προμηθευτή με ταυτόχρονη κοινοποίηση αυτής στον Οργανισμό Πτωχεύσεων, αφού έχει μεσολαβήσει διάστημα 90 ημερών από την παράδοση των αγαθών και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλου είδους έγγραφη συμφωνία. Εάν σε διάστημα 15 ημερών από την ειδοποίηση η επιχείρηση δεν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της ή δεν προβάλει νόμιμες αντιρρήσεις ή δεν διακανονίσει τις οφειλές της με τρόπο αποδεκτό από τον πιστωτή τότε ξεκινάει η διαδικασία αφερεγγυότητας.

23. κατά την διαδικασία της έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης γίνεται σαφές ότι η αποτυχία πληρωμής των αιτουμένων υποχρεώσεων μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία αφερεγγυότητας και στην πτώχευσή αυτής. Η συγκεκριμένη και ξεκάθαρη αναφορά διευκολύνει τους διευθυντές των επιχειρήσεων που δεν κατέχουν ιδιαίτερες νομικές γνώσεις και παραγνωρίζουν την σημασία των συγκεκριμένων ενεργειών να αφυπνιστούν και να ανταποκριθούν, ενδεχομένως, ταχύτερα στις υποχρεώσεις τους

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

24. Στόχος της Δεύτερης Ευκαιρίας είναι να δοθεί το ταχύτερο δυνατό αυτή στους έντιμους επιχειρηματίας που έγιναν αφερέγγυοι (έπεσαν έξω). Η αποκατάσταση και εκκαθάριση οφειλών θα είναι μέγιστης χρονικής διάρκειας ενός έτους, εντός του οποίου θα γίνει η εκκαθάριση της πτωχευμένης επιχείρησης. Αν η εκκαθάριση ολοκληρωθεί νωρίτερα ανάλογα θα μειωθεί και η περίοδος αποκατάστασης.

25. το παράβολο για κάθε πτωχευτική διαδικασία ορίζεται αναλογικά με το μέγεθος της επιχείρησης. Αν αυτή είναι σε λειτουργία ακολουθεί την κλίμακα του τζίρου ενώ αν έχει διακόψει την λειτουργία της το παράβολο μειώνεται μεν αλλά υπολογίζεται με βάση κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ένα έτος πριν αυτή διακόψει τις εργασίες της. Στην περίπτωση καθιέρωσης ποσοστού επί των πτωχεύσεων ως εσόδου του Οργανισμού Πτωχεύσεων το παράβολο καταργείται.

26. αν η εταιρεία δεν έχει τα χρήματα για το παράβολο μπορεί να αιτηθεί στο Δικαστήριο την μη καταβολή αυτού. Το Δικαστήριο, αν κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον των δανειστών η πρόοδος της διαδικασίας και αν κρίνει ότι πραγματικά η εταιρεία δεν μπορεί να καταβάλει το παράβολο μπορεί να προχωρήσει στην διαδικασία και να αναστείλει την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου

27. σε περίπτωση σχεδίου αποπληρωμής υποχρεώσεων του παρελθόντος μέσω της εκκαθάρισης ή μέσω της μελλοντικής λειτουργίας της επιχείρησης ο σύνδικος πτώχευσης δύναται να παραμείνει ως εγγυητής της διαδικασίας και για τα δυο μέρη, τον οφειλέτη και τους πιστωτές

28. η ισχύουσα εμπορική νομοθεσία θα κάνει τις ανάλογες προβλέψεις για πάγωμα χρεών, μετοχοποίηση των χρεών, πληρωμή των χρεών ως ποσοστό από τα μελλοντικά κέρδη της επιχείρησης, δυνατότητα μεταβίβασης απαιτήσεων μιας πτωχευμένης επιχείρησης προς τρίτους (πχ επενδυτές, τράπεζες κλπ)

29. στην περίπτωση της έντιμης αφερεγγυότητας τα υφιστάμενα χρέη διαγράφονται δύο χρόνια μετά την έναρξη της αφερεγγυότητας της επιχείρησης.

30. ο αφερέγγυος θα δίνει για διάστημα 2 ετών ποσοστό του εισοδήματός του της τάξεως του 25%-30% για τα χρέη του παρελθόντος. Στην συνέχεια όλα τα άλλα χρέη εξαλείφονται

31. όταν περάσει το διάστημα αποκατάστασης ο αφερέγγυος δεν έχει δικαίωμα να πάρει πίσω την επιχείρηση του που πτώχευσε

32. ο σύνδικος πτώχευσης ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους πιστωτές (όχι με αλληλογραφία) εντός 30 ημερών και ζητάει απάντηση και πάλι ηλεκτρονικά εντός 20 ημερών. Τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πιστωτών λαμβάνει από το σύστημα TAXIS στο οποίο κάθε επιχείρηση καταχωρεί μια ηλεκτρονική διεύθυνση για αυτόν τον σκοπό. Εντός 60 ημερών κάνει εκτίμηση της κατάστασης και προχωράει στις τελικές προτάσεις.

33. ο αφερέγγυος, για λόγους προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος, έχει υποχρέωση να δηλώνει την ιδιότητά του αυτή αν ζητάει δάνειο από τράπεζα, αν ανοίξει νέα εταιρεία με το ίδιο αντικείμενο με την αφερέγγυα (δηλώνοντας τα στοιχεία της αφερέγγυας και την αφερεγγυότητά της). Η παράλειψη του έχει ποινικές ευθύνες. Η υποχρέωση αυτή διαρκεί 4 έτη μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ

34. Έχουμε δυο περιπτώσεις που πρέπει να ασχοληθεί η νέα νομοθεσία. Πρώτα με όσους ήδη έχουν τεθεί σε καθεστώς αφερεγγυότητας και για τους οποίους πρέπει να δοθεί άμεσα μια λύση και μια δεύτερη ευκαιρία. Δεύτερη περίπτωση είναι όσοι τεθούν σε καθεστώς αφερεγγυότητας στο μέλλον.

35. Βασικές αρχές είναι ο άμεσος εντοπισμός της επιχείρησης που τίθεται σε καθεστώς αφερεγγυότητας και η άμεση διάγνωση περί της εντιμότητας ή μη αυτής.

36. Οι επιχειρηματίες που διαπιστώνεται ότι ανέντιμα έπεσαν έξω θα οδηγούνται στην ποινική Δικαιοσύνη και θα έχουν δυσμενείς συνέπειες στο μέλλον στην προσπάθειά τους να επιχειρήσουν και πάλι. Όλοι οι άλλοι (που στατιστικά αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία) θα επανέρχονται άμεσα στο επιχειρείν (εφόσον το επιθυμούν).

37. Οι έντιμοι επιχειρηματίες που αποκτούν δικαίωμα στην Δεύτερη Ευκαιρία θα έχουν ίδια δικαιώματα με τους μη πτωχεύσαντες για συμμετοχή σε υποστηρικτικά προγράμματα (βλ. ΕΣΠΑ), συμμετοχή σε Διαγωνισμούς του Δημοσίου κλπ.

38. Η διαδικασία εκκαθάρισης των έντιμων πτωχευμένων θα είναι συνοπτική και ταχύτατη σε αντίθεση με αυτή των μη έντιμων

39. Ο αποκλεισμός του πτωχευμένου έντιμου επιχειρηματία θα έχει μέγιστη διάρκεια ένα έτος, αποκλείονται οι με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε «ισόβιες κυρώσεις» για τους έντιμους επιχειρηματίες. Αν ο σύνδικος της πτώχευσης κρίνει διαφορετικά (από τον αρχικό έλεγχο των στοιχείων της επιχείρησης) ο χρόνος αυτός μπορεί να συντομευτεί, χωρίς ελάχιστο όριο. Ο σύνδικος της πτώχευσης εισηγείται σχετικά στον Οργανισμό των Πτωχεύσεων, με βάση του οποίου την απόφαση αίρονται οι σχετικοί αποκλεισμοί. Η απόφαση του Οργανισμού Πτωχεύσεων για το συγκεκριμένο αίτημα του συνδίκου εκδίδεται εντός 30 ημερών. Σε αδυναμία έκδοσης απόφασης εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος τεκμαίρεται η απόφαση ως θετική.

40. ο σύνδικος πτώχευσης, αμέσως μόλις αναλαμβάνει την εκκαθάριση μιας επιχείρηση, πραγματοποιεί έρευνα για το αν ο επιχειρηματίας είναι έντιμος ή όχι. Τα κριτήρια δεν είναι αυστηρά νομικά αλλά λαμβάνουν υπόψη την λειτουργία του επιχειρείν καθώς και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται. Εξετάζει αν υπήρξε άσκοπο ξόδεμα των πιστώσεων, αδικαιολόγητες πληρωμές προς τα μέλη της οικογένειας, αδικαιολόγητη εκποίηση περιουσίας της επιχείρησης, μη παράδοση πληρωμένων αγαθών, υποτιμημένες συναλλαγές, ύποπτες συναλλαγές (ιδίως με επιχειρήσεις που ανήκουν ή διαχειρίζονται άμεσα ή έμμεσα σε/από διευθυντικά πρόσωπα της πτωχευμένης επιχείρησης), επιλεκτικές πληρωμές στην κρίσιμη περίοδο, λήψη δανείου ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί να το αποπληρώσει, απάτη κλπ. Αν ο αφερέγγυος δεν συνεργάζεται με τον σύνδικο πτώχευσης αμέσως χαρακτηρίζεται ως ανέντιμος.

41. σε περίπτωση που η πτωχευμένη επιχείρηση επέστρεψε μέρος του κεφαλαίου της στους μετόχους της ένα έτος πριν την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, αυτοί υποχρεούνται να το επιστρέψουν στην επιχείρηση, εάν διαπιστωθεί ότι η επιστροφή του κεφαλαίου συνέβαλε ανεπανόρθωτα στην αφερεγγυότητα της επιχείρησης και αν διαπιστωθεί ότι ήταν εις γνώση τους ή έπρεπε να είναι εις γνώση τους τα αρνητικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

42. Αν ο αφερέγγυος έχει πτωχεύσει και πάλι εντός των προηγούμενων 10 ετών καθίσταται ανέντιμος, αφού εξεταστούν οι ειδικοί λόγοι που τον οδήγησαν στην νέα πτώχευση. Αν οι λόγοι είναι επαρκείς για να εξηγήσουν την μη δόλια νέα πτώχευση τότε χαρακτηρίζεται ως έντιμος.

43. συγγενείς που ελέγχονται ως προς τις συναλλαγές τους με την επιχείρηση είναι ο/η σύζυγος του διευθύνοντα την επιχείρηση, συγγενείς πρώτου βαθμού του διευθύνοντα την επιχείρηση ή του/της συζύγου αυτού καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Ανιόντες και κατιόντες συγγενείς πρώτου βαθμού. Στους συγγενείς περιλαμβάνονται και οι συγγενείς εξ’ αίματος αλλά και εξ’ αγχιστείας.

44. ο σύνδικος πτώχευσης μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο με την διαδικασία της προσωρινής διαταγής, άμεσα με την ανάληψη του ελέγχου μιας επιχείρησης, περιοριστικά μέτρα για τους υπευθύνους αυτής, ή για κάθε άλλο συνδεδεμένο πρόσωπο που αιτιολογημένα θα κρίνει ότι έχει προσωπική ευθύνη, όπως: δέσμευση της περιουσίας τους, άμεση απαγόρευση διεύθυνσης άλλης επιχείρησης κλπ

45. ο σύνδικος πτώχευσης δεν έχει υποχρέωση σε κάθε υπόθεση να πραγματοποιεί αναλυτικό έλεγχο για την εντιμότητα ή μη της πτώχευσης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει ενδείξεις ή που το αντικείμενο είναι μικρό μπορεί να αποφασίσει άμεσα θετικά περί της εντιμότητας χωρίς ενδελεχή έλεγχο

46. ο επιχειρηματίας που θα κριθεί ως έντιμος που πτώχευσε δεν είναι υπόλογος για τα εμπορικά χρέη με την προσωπική του περιουσία, παρά μόνο για τα χρέη στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία (φόρους, ΦΠΑ, εισφορές). Εξαιρούνται από τα ανωτέρω οι προσαυξήσεις και οι κάθε λογής χρεώσεις για ελέγχους της εφορίας κλπ

47. η νέα επιχείρηση που θα ξεκινήσει ο πτωχευμένος με βάση την Δεύτερη Ευκαιρία δεν δύναται να γίνει αντικείμενο κατάσχεσης. Η απαγόρευση αφορά την ίδια την επιχείρηση ως νομικό πρόσωπο (μετοχές), τα περιουσιακά στοιχεία της, τις απαιτήσεις της, τα διαθέσιμά της και γενικά οτιδήποτε περιουσιακό στοιχείο της. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της νέας επιχείρησης δεν δεσμεύονται για χρέη του παρελθόντος λόγω εμπλοκής του πτωχού.

48. με τον Οργανισμό Πτωχεύσεων συνεργάζονται τα Επιμελητήρια και τα Πανεπιστήμια. Σε κάθε περίπτωση Δεύτερης Ευκαιρίας ανατίθενται με αμοιβή σε ομάδες 2-4 ανθρώπων η υποστήριξη του επιχειρηματία στο επόμενο βήμα του, στην Δεύτερη Ευκαιρία. Οι ομάδες αυτές συστήνονται από το Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η επιχείρηση και από ομάδα φοιτητών που ορίζει το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο. Στόχος της ομάδας είναι η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της νέας επιχείρησης με εντοπισμό των λαθών του παρελθόντος και βοήθεια στον επιχειρηματία για αποφυγή αυτών στο μέλλον. Μια ομάδα μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα περισσότερες της μιας διαδικασίες αφερεγγυότητας.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

49. Με δεδομένο ότι σήμερα δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες έχουν καταστεί αφερέγγυες και η καθιέρωση μιας πολύμηνης διαδικασίας για την παροχή της Δεύτερης Ευκαιρίας δεν είναι δυνατόν να ευοδώσει (λόγω του μεγάλου όγκου των πτωχευμένων) προτείνουμε τα ακόλουθα:

ΣΧΕΔΙΟ 1

50. Θεωρούνται όλοι όσοι τέθηκαν σε καθεστώς αφερεγγυότητας ως έντιμοι προσωρινά

51. Τα πλήρη στοιχεία τους αναρτώνται σε ειδική ιστοσελίδα του Οργανισμού Πτωχεύσεων

52. Ο κάθε ένας που κατέχει στοιχεία περί της μη έντιμης πτώχευσης τους έχει δυνατότητα να κάνει σχετική αναφορά στον Οργανισμό Πτωχεύσεων εντός 3 μηνών από την ανάρτηση των στοιχείων του αφερέγγυου. Το τι στοιχεία συνιστούν ανέντιμη πτώχευση τα καταγράφει ο Οργανισμός Πτωχεύσεων και κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά.

53. Αν στο διάστημα 3 μηνών ουδείς θέσει θέμα για ένα πτωχευμένο τότε αυτός αυτόματα θεωρείται έντιμος.

54. Ο Οργανισμός Πτωχεύσεων εξετάζει εντός τριών μηνών την καταγγελία και καταλήγει οριστικά αν ο αφερέγγυος είναι έντιμος ή ανέντιμος

55. Σε συνεργασία με την ΓΓΠΣ η Οργανισμός Πτωχεύσεων εξετάζει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας από τον αφερέγγυο ή την οικογένειά του στο διάστημα των 3-5 ετών πριν την πτώχευση. Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο ζητάει αποδείξεις περί της απόκτησης αυτών των περιουσιακών στοιχείων από ίδιους πόρους ή από χρήματα της πτωχευμένης επιχείρησης.

ΣΧΕΔΙΟ 2

56. δημιουργία Επιτροπών σε κάθε Νομό οι οποίες θα διαχειριστούν άμεσα τα αιτήματα της δεύτερης ευκαιρίας.

57. Στις Επιτροπές συμμετέχουν τουλάχιστον δυο μέλη από τα τοπικά Επιμελητήρια, νομικοί, εκπρόσωποι από υπουργείο Οικονομικών, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. . Αυτές οι Επιτροπές θα διαχωρίζουν τους έντιμους που απέτυχαν από τους άτιμους με τα κριτήρια που θα ορίσει ο Οργανισμός Πτωχεύσεων.

58. Πρόσκληση στους επιχειρηματίες που ατύχησαν για ενδιαφέρον για δεύτερη ευκαιρία. Καταθέτουν πλήρη φάκελο με τις υποχρεώσεις τους, την περιουσία τους, την περιουσία των συγγενών πρώτου βαθμού, το επιχειρηματικό τους σχέδιο (αν υπάρχει έτοιμο. Δίνουν πλήρη πρόσβαση στους συνδίκους πτώχευσης που θα ελέγξουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους.

59. η ρύθμιση για τα χρέη τους θα ακολουθήσει την γενική διαδικασία που θα ισχύσει για όλους

60. ευνοϊκότερη μεταχείριση του επιχειρηματία αν συμφωνηθεί (και διαπιστωθεί στην πράξη) διανομή μέρους των μελλοντικών κερδών στους εργαζόμενους της πτωχευμένης επιχείρησης που θα απασχολήσει στην νέα επιχείρηση που ιδρύσει στην ίδιο κλάδο ή σε άλλο κλάδο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

61. ποινικές ευθύνες αντιμετωπίζει ο διευθυντής (νυν ή πρώην), διαχειριστής (νυν ή πρώην) ή κάθε πρόσωπο που συνετέλεσε στο να ζημιωθούν οι πιστωτές της πτωχευμένης επιχείρησης με τις ακόλουθες πράξεις στην ύποπτη περίοδο πριν την πτώχευση αυτής: ζημίωσε την περιουσία της επιχείρησης αδικαιολόγητα, μεταβίβασε ψευδώς την περιουσία της επιχείρησης, μείωσε την αξία της επιχείρησης, παρείχε εξασφάλιση σε συγκεκριμένους πιστωτές για τα χρέη τους, δεν συνεργάστηκε με τον σύνδικο πτώχευσης ενώ όφειλε να το πράξει, αλλοίωσε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της επιχείρησης με σκοπό να παρουσιάσει διαφορετική εικόνα από την πραγματική στον σύνδικο πτώχευσης, εμπόδισε με οποιονδήποτε τρόπο τον σύνδικο πτώχευσης να ολοκληρώσει το έργο του

62. ποινικές ευθύνες αντιμετωπίζουν όλα τα πρόσωπα που συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθούν σημαντικές συναλλαγές της επιχείρησης σε σημαντικά μικρότερη αξία από την πραγματική τους κατά το διάστημα δύο ετών πριν την πτώχευση. Τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υπαίτιοι για την αρνητική πορεία της επιχείρησης λόγω της υποτιμημένης συναλλαγής. Δεν προκύπτει ποινική τιμωρία αν τα πρόσωπα αυτά αποδείξουν ότι έκαναν τις συναλλαγές αυτές σε καλή πίστη, με σκοπό την συνέχιση των εργασιών της επιχείρησης και την ώρα της συναλλαγής είχαν ενδείξεις ότι η συναλλαγή θα ωφελούσε την επιχείρηση.

63. ποινικές ευθύνες αντιμετωπίζουν και τα πρόσωπα που ενώ γνώριζαν ότι η επιχείρηση εισήλθε σε διαδικασία αφερεγγυότητας, προς ίδιος όφελος, απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης σε ιδιαιτέρως χαμηλή τιμή ή επεδίωξαν την κατά προτεραιότητα εξόφληση υποχρεώσεων της επιχείρησης προς αυτούς. Ανάλογες ευθύνες αντιμετωπίζει κάθε πιστωτής που παρουσίασε ψευδείς απαιτήσεις από την επιχείρηση

64. το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει τα πρόσωπα που ευθύνονται για τις παραπάνω πράξεις να αποζημιώσουν πλήρως τους πιστωτές της πτωχευμένης επιχείρησης από την προσωπική τους περιουσία.

65. καμία ποινική ευθύνη δεν βαρύνει τον πτωχεύσαντα που διαπιστώθηκε ότι πτώχευσε χωρίς δόλο

66. οι ποινές των ποινικών δικαστηρίων για τους μη έντιμους πτωχούς θα είναι ποινή φυλάκισης έως 10 έτη, ή/και χρηματικό πρόστιμο

67. επίσης επιβάλλεται απαγόρευση διεύθυνσης επιχείρησης (άμεσα ή έμμεσα (σκιώδης)) για διάστημα 2-10 έτη. Διεύθυνση της επιχείρησης είναι οι θέσεις διαχειριστή σε ΕΠΕ-ΙΚΕ, διευθύνοντος συμβούλου σε ΑΕ καθώς και των υπευθύνων κατά νόμο προσώπων των λοιπών μορφών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ κλπ). Η συγκεκριμένη απαγόρευση μπορεί να αρθεί μόνο με απόφαση Δικαστηρίου και για σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του προσώπου που βρίσκεται υπό απαγόρευση. Για λόγους προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος οι ποινές απαγόρευσης διεύθυνσης αναρτώνται, με τα πλήρη στοιχεία του τιμωρημένου, στο Μητρώο Αφερεγγυότητας και ενημερώνουν κάθε ενδιαφερόμενο για το χρονικό διάστημα της απαγόρευσης. Δεν αναρτάται η αιτία που οδήγησε στην απαγόρευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου