Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΤΙΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΞΩ» ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ένα σημαντικό πρόβλημα που υποσκάπτει κάθε προσπάθεια για ανάκαμψη είναι το πρόβλημα της δεύτερης ευκαιρίας στους έντιμους επιχειρηματίες που έπεσαν έξω και κατέστησαν αφερέγγυοι. Στην Ελλάδα αν κάποιος πέσει έξω, απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο στο επιχειρείν, η Κοινωνία των θεωρεί αυτομάτως απατεώνα. Το αντίθετο από ότι συμβαίνει στα νοικοκυριά για τα οποία η Πολιτεία προστρέχει, όταν αυτά πέφτουν έξω οικονομικά, να τα βοηθήσει να ορθοποδήσουν (βλ. Νόμος Κατσέλη, κούρεμα δανείων κλπ).

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.      σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της ICAP 9 στις 10 βιομηχανίες έτοιμες να πτωχεύσουν. Τα ανάλογα ισχύουν και για τεράστιο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έως πρόσφατα απασχολούσαν και απασχολούν το 98% των εργαζομένων. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις η πτώχευση δεν γίνεται με ορατούς όρους, η επιχείρηση κλείνει και μένουν τα χρέη. Δεν καταγράφεται ως πτώχευση στα στατιστικά πτωχεύσεων της Πολιτείας.

2.      Προπτωχευτικό δίκαιο υπάρχει μόνο για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το γνωστό Άρθρο 99, το οποίο όμως είναι εκτός πραγματικότητας, αφορά ελάχιστες επιχειρήσεις και, δυστυχώς, δεν αποτελεί λύση ακόμα και για αυτές που ακολουθούν τον δρόμο αυτό.


3.      Το θέμα της δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας (πτωχευτική διαδικασία) το χειρίζονται αποκλειστικά οι νομικοί του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με ότι έπρεπε να συμβαίνει και σε αντίθεση με το τι ακολουθεί ο προηγμένος κόσμος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.      δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους έντιμους και στους δόλιους επιχειρηματίες, των οποίων η επιχείρηση πτώχευσε. Όλοι είναι το ίδιο και αντιμετωπίζονται ανάλογα από την Πολιτεία. Παρατηρούμε ότι ένας εγκληματίας έγκλειστος στις φυλακές για βαριά αδικήματα μπορεί να επιχειρήσει (μέσα από τις φυλακές) επειδή έχει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ενώ ο έντιμος που έπεσε έξω αδυνατεί!!

5.      Η πολιτική παραγωγής νέων επιχειρηματιών είναι λιγότερο αποδοτική συγκριτικά με την πολιτική της δεύτερης ευκαιρίας στους τίμιους επιχειρηματίες που απέτυχαν την πρώτη ή την δεύτερη φορά

6.      Η νομοθεσία της πτώχευσης έχει να ισορροπήσει δυο αντικρουόμενα συμφέροντα. Το συμφέρον των πιστωτών από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά το περιβάλλον που θα ευνοήσει τον επιχειρηματία να αναλάβει ρίσκο και να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση

7.      Η Ανάκαμψη και η Ανάπτυξη θέλει εργοδότες που θα αναλάβουν το ρίσκο των νέων θέσεων εργασίας

8.      η Συντριπτική πλειοψηφία των έμπειρων εργοδοτών είναι πλέον εκτός αγοράς με αδυναμία συνέχισης, αφού λόγω πτώχευσης αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια, καταδικάζονται σε «Ισόβια Δεσμά»

9.      αν περιμένουμε άμεσα νέες θέσεις εργασίας από εργαζόμενους που θα γίνουν εργοδότες, «καθαρούς» εργοδότες που δεν «μολύνθηκαν» από την κρίση, νέους εργοδότες και πολυεθνικές τα αποτελέσματα θα είναι πολύ φτωχά για το άμεσο μέλλον

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (έτος 2011)

1.      σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 σε 33 ευρωπαϊκές χώρες για την λεγόμενη «δεύτερη ευκαιρία» μόλις το 4%-6% των πτωχεύσεων είναι δόλιες

2.      οι επιχειρηματίες που έπεσαν έξω, οι οποίοι «κουβαλάνε» τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία, προτιμούν να συνεχίσουν με νέα επιχείρηση παρά ως υπάλληλοι

3.      οι περισσότεροι επιχειρηματίες που έπεσαν έξω διστάζουν να ξεκινήσουν και πάλι εξαιτίας του στίγματος του αποτυχημένου και των διακρίσεων που υφίστανται στην συνέχεια

4.      η δυσκολία για την δεύτερη ευκαιρία (το στίγμα του αποτυχημένου) αποθαρρύνει πάρα πολλούς μελλοντικούς επιχειρηματίες να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση

5.      η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρηματίες που παίρνουν δεύτερη ευκαιρία, αφού απέτυχαν, προσφέρουν περισσότερες θέσεις εργασίας και πωλήσεις ταχύτερα από ότι οι νέοι επιχειρηματίες

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Στις 25/6/2008 δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην συνέχεια εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η εργασία ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΙΑ SMALL BUSINESS ACT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Η ονομασία «Act» που δόθηκε συμβολικά σε αυτή την πρωτοβουλία υπογραμμίζει την πολιτική βούληση να αναγνωριστεί ο κεντρικός ρόλος των ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ και να θεσπιστεί για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πλαίσιο για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της μέσω ενός συνόλου 10 αρχών για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. Οι αρχές αυτές είναι σημαντικές διότι προσδίδουν προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, δημιουργούν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ και βελτιώνουν το νομικό και διοικητικό περιβάλλον σε ολόκληρη την ΕΕ.

·      Η δεύτερη Αρχή του Small Business Act είναι:
II            Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης
Σύμφωνα με το Small Business Act η μετατροπή των αρχών σε συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να γίνει ως ακολούθως:
II           Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης.

Οι πτωχεύσεις είναι η αιτία του 15% περίπου όλων περιπτώσεων παύσης δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Περίπου 700.000 ΜΜΕ βρίσκονται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο σε αυτή την κατάσταση και αυτό αφορά 2,8 εκατομ. περίπου θέσεις εργασίας ετησίως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην ΕΕ υπάρχει ακόμη το στίγμα της αποτυχίας και η κοινωνία υποτιμά τις επιχειρηματικές ικανότητες των επιχειρηματιών που κάνουν νέα αρχή. Σήμερα το 47% των Ευρωπαίων θα δίσταζαν να παραγγείλουν σε μια επιχείρηση που είχε προηγουμένως αποτύχει.
Ταυτόχρονα, η νέα αρχή είναι πολύπλοκη διαδικασία λόγω της μεγάλης διάρκειας της πτωχευτικής διαδικασίας. Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης μιας πτωχευτικής διαδικασίας στην ΕΕ κυμαίνεται από 4 μήνες έως 9 χρόνια.

Πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής:
η Επιτροπή:
·      θα συνεχίσει να προωθεί μια πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας διευκολύνοντας τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών
τα κράτη μέλη καλούνται:
·      να λάβουν μέτρα, π.χ. εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, έτσι ώστε η κοινωνία να αντιμετωπίζει θετικά την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες
·      να επιδιώξουν να ολοκληρώνονται όλες τις νομικές διαδικασίες για την παύση της λειτουργίας μιας επιχείρησης σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης μέσα σε ένα χρόνο
·      να εξασφαλίσουν ότι η αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κάνουν νέα αρχή είναι ισότιμη με εκείνη των νέων επιχειρήσεων, π.χ. στα προγράμματα υποστήριξης.

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών στην πολιτική για τις ΜΜΕ

Ορισμένα παραδείγματα ορθών πρακτικών από κράτη μέλη, που μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για την εκτέλεση της πρωτοβουλίας «Small Business Act».

Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης
Αναπτυξιακό πρόγραμμα για την προετοιμασία της ελεγχόμενης διαδοχής γενεών στις ΜΜΕ, Φινλανδία
Δικτυακός τόπος: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi
Γρήγορο ξεκίνημα μετά την πτώχευση, Δανία
Δικτυακός τόπος: www.naec.dk
Βοήθεια για αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, Βέλγιο
Δικτυακός τόπος: www.beci.be

Στις 23/2/2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναφορά προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Small Business Act» στα Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη.

Όπως περιγράφει η σχετική έκθεση:

«In order to support entrepreneurship at this difficult economic time, Member States have to step up their efforts to simplify bankruptcy procedures. No progress can be reported in the area of simplification of bankruptcy procedures. Only five Member States (Belgium, Finland, Ireland, Spain and the UK) comply with the recommendation to complete all legal procedures to wind up a business in the case of nonfraudulent bankruptcy within a year. This is the same as 2009 and 2008.
Principle 2: Second chance. Only five Member States (Belgium, Finland, Ireland, Spain and the United Kingdom) comply with the recommendation to complete all legal procedures to wind up a business in the case of non-fraudulent bankruptcy within a year.
Other good practice examples Belgium: Law on the continuity of enterprises (2009), providing a moratorium for companies facing financial difficulties in order to prevent a situation of insolvency and pre-bankruptcy.
Estonia: The Reorganisation Act adopted in 2008 created an alternative to bankruptcy proceedings that enable companies to survive in case of temporary solvency problems. Latvia: a new Insolvency Law entered into force in 2010 making insolvency procedures simpler and faster, ensuring stabilisation of the financial sector and reducing the level of debt in the private sector.»

Επισημαίνει η έκθεση ότι «μόνο πέντε Κράτη Μέλη (Βέλγιο, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) συμμορφώθηκαν με την σύσταση να ολοκληρώνονται όλες οι νομικές διαδικασίες εκκαθάρισης μιας επιχείρησης στις περιπτώσεις των μη δόλιων χρεοκοπιών εντός ενός έτους».

ΑΡΑ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ: διαχωρισμός δόλιων χρεοκοπιών από τις έντιμες χρεοκοπίες και εκκαθάριση των έντιμων εντός ενός έτους.

Στις 31 Μαίου 2011 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τα Κράτη Μέλη να προωθήσουν την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε επιχειρηματίες, περιορίζοντας, εφόσον είναι δυνατόν, το χρόνο απαλλαγής και εκκαθάρισης των οφειλών για έναν έντιμο επιχειρηματία μετά την πτώχευση σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο έως το 2013.

Στις 9/1/2013 με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με θέμα «Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη» επισημαίνει ότι:

3.5. Μετατροπή της αποτυχίας σε επιτυχία: παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε μη δόλιους πτωχεύσαντες Η αποτυχία των επιχειρήσεων, όπως και η δημιουργία επιχειρήσεων, αποτελεί μέρος μιας δυναμικής, υγιούς αγοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα (96%) των πτωχεύσεων οφείλεται σε μια αλυσίδα καθυστερημένων πληρωμών ή σε άλλα αντικειμενικά προβλήματα - με άλλα λόγια, πρόκειται για μη δόλιες πτωχεύσεις που δεν οφείλονται σε απάτη εκ μέρους του επιχειρηματία. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρηματίες υπόκεινται σε πληθώρα πτωχευτικών νομοθετικών διατάξεων ωσάν να είχαν διαπράξει απάτες, πράγμα που τους υποχρεώνει να διέλθουν μέσω πολύπλοκων διαδικασιών προτού απαλλαγούν. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η διαδικασία μπορεί να είναι τόσο χρονοβόρα που οι επιχειρηματίες δεν προτίθενται να εξετάσουν άλλο επιχειρηματικό εγχείρημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην δύνανται από νομικής άποψης να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση κατά μεγάλο μέρος ή καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου τους.
Ακόμα και μετά την απαλλαγή, πρώην πτωχεύσαντες στιγματίζονται και έχουν δυσκολίες χρηματοδότησης νέας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, πολλοί δυνητικοί επιχειρηματίες απλά παραιτούνται του εγχειρήματος και δεν σκέφτονται να προσπαθήσουν πάλι. Σύμφωνα όμως με τα αποτελέσματα ερευνών, οι επιχειρηματίες που επιχειρούν μια δεύτερη εκκίνηση έχουν μεγαλύτερη επιτυχία και κατορθώνουν να επιβιώσουν περισσότερο από τον μέσο όρο των επιχειρήσεων που ξεκινούν για πρώτη φορά αναπτύσσονται ταχύτερα και απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους.
Έτσι, μία επιχειρηματική αποτυχία δεν θα πρέπει να ισοδυναμεί με «ισόβια καταδίκη» που να απαγορεύει οποιαδήποτε μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά θα πρέπει να θεωρείται ως ευκαιρία άντλησης διδαγμάτων και βελτίωσης – άποψη που σήμερα ήδη έχουμε πλήρως ενστερνιστεί ως τη βάση της προόδου στην επιστημονική έρευνα. Συνεπώς, οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών θα πρέπει και να τους διαβεβαιώνει ότι, εάν η πρώτη τους ιδέα δεν είχε αίσιο τέλος, αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε διά παντός και ο επιχειρηματικός τους βίος.
Έτσι, οι νομοθετικές διατάξεις για τις πτωχεύσεις πρέπει να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις παροχής πιστώσεων να απαιτούν και να ανακτούν με ταχείς και αποτελεσματικούς τρόπους τις αξιώσεις τους, ενώ θα πρέπει να θεσπιστούν ταχύτερες και πιο προσιτές διαδικασίες για την εκκαθάριση επιχειρήσεων και την απαλλαγή από τη χρεωκοπία.
Η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για μία νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με την αποτυχία και την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων με σκοπό να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον πιο φιλικό με τις επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών νομοθετικών διατάξεων περί αφερεγγυότητας, μεταξύ άλλων για τη διάρκεια και το κόστος της περιόδου απαλλαγής από τη χρεωκοπία. Ως πρώτο βήμα για την ανάληψη δράσης, η Επιτροπή εξέδωσε παράλληλα και μια πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας προκειμένου να διασφαλιστεί διασυνοριακή αναγνώριση της διάσωσης επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η ικανοποίηση αξιώσεων σε άλλο κράτος μέλος.
Η Επιτροπή:
• Θα δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση για να συλλέξει τις απόψεις από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σχετικά με τα ζητήματα που επισημαίνονται στην ανακοίνωση για μια νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα· συγκεκριμένα, την παροχή μιας δεύτερης ευκαιρίας στους μη
δόλιους επιχειρηματίες που πτώχευσαν και τη συντόμευση και την ευθυγράμμιση του χρόνου που απαιτείται για να απαλλαγεί ένας επιχειρηματίας από τη χρεωκοπία.
Ta κράτη μέλη καλούνται:
• Να μειώσουν, όπου είναι εφικτό, τον χρόνο απαλλαγής και τη διευθέτηση του χρέους για μη δόλιους επιχειρηματίες μετά τη χρεωκοπία σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο το 2013.
• Να προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης σε επιχειρήσεις για την έγκαιρη αναδιάρθρωσή τους, συμβουλές για την πρόληψη της χρεωκοπίας και να στηρίξουν τις ΜΜΕ εν όψει της αναδιάρθρωσης και της επανεκκίνησής τους.
• Να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πτωχεύσαντες επιχειρηματίες για τη διαχείριση του χρέους και τη διευκόλυνση της οικονομικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης και να αναπτύσσουν προγράμματα για αυτούς που κάνουν μια δεύτερη αρχή όσον αφορά την καθοδήγηση, την κατάρτιση και τη δικτύωση επιχειρήσεων.

Με απλά λόγια: δεν είναι απλά αίτημα των πτωχευμένων η δεύτερη ευκαιρία στους έντιμους επιχειρηματίες, ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ DOING BUSINESS ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Είναι προφανές ότι το πτωχευτικό μας δίκαιο υπολείπεται σημαντικά αφού στην διεθνή κατάταξη του DOING BUSINESS βρισκόμαστε, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, στην 87η θέση!!
Πολύ ψηλά βρίσκονται χώρες που εφαρμόζουν το Βρετανικό Δίκαιο όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και το Hong Kong

ΧΩΡΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΧΡΟΝΟΣ (ΕΤΗ)
Japan
1
0.6
Norway
2
0.9
Finland
3
0.9
Singapore
4
0.8
Netherlands
5
1.1
Belgium
6
0.9
United Kingdom
7
1.0
Ireland
8
0.4
Hong Kong SAR, China
19
1.1
Greece
87
3.5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου